Společnost GSP rafinerie byla založena dvěma společníky z různých odvětví, aby mohlo vzniknout něco unikátního. Spojením strojírenských, uměleckých a chemicko-technologických vlastností začaly vznikat první produkty z dílen společnosti GSP rafinerie. Společnost první rok fungovala pokusně a hledala příležitosti na trhu, které nejsou obsazeny konkurencí. V této aktivitě firma uspěla a nyní se mimo úspěchy v obchodě s drahými kovy v jejich hmotné reálné podobě, intenzivně věnuje investicím většiny zisků do pomoci ostatním lidem, kteří naši pomoc potřebují. Tato pomoc je šířena pomocí tzv. sociálních projektů.

Prioritním cílem společnosti je otevření linky na zpracování platinových kovů, především iridia. Portfolio produktů se bude rozšiřovat v rámci evropského trhu ve spolupráci s našimi hlavními partnery. Společnost bude usilovat o další vývoj v oblasti podpory námi podporovaných sociálních projektů.