GSP rafinerie Vám nabízí:
  • výkup materiálu s obsahem drahých kovů stanoveného vlastní analýzou (kovové, práškové, tekuté formy)
  • zpracování všech materiálů s obsahem drahých kovů (kovové, práškové, tekuté formy)
  • výrobu slitin všech ryzostí, tvarů a forem
  • výrobu chemikálií s obsahem drahých kovů
  • chemické a spektrální analýzy (X-ray, ACP)
  • výměnu přineseného materiálu za jiný materiál
  • kurýrní služby a výkup materiálu u zákazníka


Výkupní cena (Kč/g):
Au Ag Pt Pd Rh
LBMA
Výkup - 1,5% - 3% - 5% - 10%  Dohodou


Rafinace:

Cena za rafinaci bude stanovena podle jednotlivých ryzostí kovů v rozmezí od 1,5 % do 7 %.


Analýza:

Proběhne při každém přijetí materiálu. Cena za analýzu bude určena podle množství stanovených prvků a to od 1800 Kč do 3700 Kč (bez DPH). Doba analýzy je 1 až 5 pracovnách dnů.


Platební podmínky:

Na základě předběžné analýzy vyplatíme 80 % z hodnoty materiálu převodem při předání. Doplatek bude uhrazen po analýze do 1 až 5 pracovních dnů (podle druhu materiálu).